#Onsskool se historiese oorsig

Op ‘n sonnige woensdag, 7 Januarie 1953, open Witpoortjie Laerskool met Mnr. P. Schutte as skoolhoof met 7 personeellede en 210 leerders. Dit was die begin van n kleurryke geskiedenis van die skool.

Die skool is gedurende 1963 vernoem na die destydse inspekteur van onderwys, Dr. J.F.E. Havinga.

Die skoolwapen was ontwerp deur Mnr. Schutte se vrou, met ‘n insiggewende simboliek. ‘n Kers wat ‘n helder lig uitstraal, dit simboliseer kennis, maar maak ook gewag van die waarde van God se woord, as ‘n lig op ons lewenspad.

Die skoollied was gekomponeer deur Me. Bets van den Berg, waar weereens klem gelê was op kennis, getrouheid, liefde en ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader.

Mnr. Schutte se “sopkombuis” was alom bekend. Hy het ook selfs sop vir die kinders gemaak.

Alhoewel daar reeds in 1958 die eerste operette gevoer is, is die skoolsaal eers in 1968 in gebruik geneem.

Na die aftrede van mnr. Schutte in 1973, word mnr. M. Botha in 1975 aangestel as hoof. In 1987 word mnr. Steve Meyer aangestel. Mnr. Meyer word in 2005 opgevolg deur mnr. Leon Visser en aan die begin van 2020 is mnr. Marius Swanepoel aangestel as hoof.

Van ‘n klein skooltjie in die langgras mer hier en daar ‘n huis te sien, het ‘n pragtige skool ontwikkel met ‘n fyn beplande skoolterrein

In enige skool se geskiedenis is daar datums wat in die annale opgeteken word, so ook by Dr. Havinga.

  • 1982 – Eerste bus word gekoop
  • 1984 – Die eerste bushuisie word gebou
  • 1985 – Boor vir water met groot sukses
  • 1995 – Omskep die musisipale swembad in ‘n speelterrein en ‘n sportveld
  • 1996 – Lapa word gebou – Geskenk van die gr. 7 leerders
  • 2004 – Begin van die kleuterskool Havie Haasbekkies
  • 2005 – Inwyding van die nuwe kleedkamers
  • 2013 – Met die 60 jarige feesviering van die skool verseël ons die tydkapsule wat met die 75 jarige feesviering geopen sal word
  • 2020 – Neem ons die kleuterskool, Karlien en Kandas oor. Nou het ons ons eie Havie Haasbekkies wat leerders vanaf 3 tot 6 jaar kan akkommodeer